петак мај 25 , 2018

15. март - Светски дан потрошача

Светски дан потрошача установљен је одлуком Уједињених нација (УН) и први пут почео да се обележава 1983.
Од септембра 2014. године у Србији важи нови Закон о заштити потрошача, који је донео бројне измене.

Директиве УН подразумевају задовољење основних потреба - доступност најважнијих производа и услуга - хране, одеће и обуће, стамбеног простора, здравствене заштите, образовања и хигијене.

При томе је од изузетног значаја сигурност потрошача, односно заштита од производа, производних процеса и услуга штетних по живот и здравље.

Потрошачи имају право да буду добаро информисани, да би могли да направе правилан избор и истовраемено да буду заштићени од непоштене рекламе, или од ознака на производима који могу да доведу у заблуду.

Они имају право и на избор између више производа и услуга, по приступачним ценама и уз гарантовано добар квалитет, као и право да се чује њихов глас и да њихови интереси буду заступљнеи у процесу доношења и спровођења политике заштите потрошача, као и развоја нових производа и услуга.

Купци имају право и на обештећење, односно добијање праведне накнаде уколико су доведени у заблуду лажним приказивањем својстава производа и услуга, или за купљену неквалитетну робу, или незадовољавајће услуге.

Једно од основних парава потрошача је и право на здраву животну средину - живот и рад у окружењу које не представља претњу здрављу садашњих и будућих поколења.

Потрошачи имају право и на одговарајуће образовање које ће им помоћи у правилном и поузданом избору производа и услуга и развити свест о одговорностима и основним правима и начинима како се она могу остваривати.

Потрошачи у Србији су још далеко од степена заштите коју имају потрошачи у ЕУ.

 

Consumers International

ImageНезависна глобална кампања гласа за потрошаче.

Са преко 220 организација чланица у 115 земаља.

Медији о нама

ImageMишљења, коментари...

Како нас медији коментаришу. Шта мисле о нашој организацији, шта нам предлажу, шта нам замерају

Издаваштво

ImageИздавачи и потрошачи

Овде можете преузети комплетне публикације о витаминима, сладоледима, адитивима...