Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Један од највећих потрошачких проблема у Србији већ дуги низ година је квалитет обуће. Разлог за то је што приликом увоза производа не постоје утврђени стандарди којима би се прописао одговарајући квалитет. Управо је то један од главних разлога зашто сваки други пар обуће буде предмет рекламације, а често су то и производи реномираних брендова, за које се некада издваја износ који превазилази новчане могућности потрошача. У тренутку куповине, потрошачи се воде политиком „што је производ скупљи, вероватно је и квалитетнији“, док је реалност потпуно другачија и неретко се потврди да цена итекако не оправдава квалитет.

Удружењу за заштиту потрошача Војводине, обратио се потрошач који је доставио фотографије снимљене у Зрењанину, у улици Вука Караџића. Поменуте фотографије настале су у делу који само носи назив јавно паркиралиште, а више личи на неуређени простор у коме возачи без икакве хоризонталне сигнализације, односно обележених паркинг места, нумерације, без обележеног уласка и изласка са паркинга, паркирају своја возила. Одлуком о паркирању возила града Зрењанина, поменути простор дефинисан је као „јавно,привремено паркиралиште“, али се, сем дефинисања и назива, није даље одмакло у поштовању поменуте Одлуке и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Трагом штуре препоруке Министарства трговине, туризма и телекомуникација грађанима да, приликом уговарања новог или заменског путовања „обрате пажњу“ да ли агенција преко које исто уговарају поседује лиценцу и прописану гаранцију путовања, сазнајемо:

Националној организацији потрошача Србије често се јављају потрошачи са питањима везано за раскид уговора који је закључен са операторима телекомуникационих услуга (уговор о коришћењу мобилне телефоније, уговор о коришћењу кабловске телевизије, уговор о коришћењу интернет услуге или уговор који садржи пакет набројаних услуга), а који су закључени на минимални период важења, од најчешће 24 месеца.

У наставку текста се можете упознати са основним правима када је у питању раскид таквих уговора.

Страна 1 од 250