Вести

Претходне недеље различите новинске агенције пренеле су вест о штетноси популарне играчке „слајм“ (познат још и као „љигавац“).

Национална организација потрошача Србије (НОПС) извршила је увид у извештаје РАПЕКС-а (Система Европске уније за брзу размену информација о небезбедним непрехрамбеним производима) и дошла до сазнања да је у току 2018. године наведени систем четири пута упозорио на врло озбиљне ризике код одређених модела слајма.

Нови Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране на снази је од 15. јуна, а потрошачима је важно да знају правилно да читају декларације. Сви производи на тржишту биће означени на исти начин и имаће усаглашен начин пружања информација.

Од 17. августа, грађанима који отворе текући рачун, банке ће као основну картицу бесплатно издавати домаћу "дину", а осим ње, али искључиво на захтев клијента, моћи ће да добију и остале картице интернационалних картичних система, као допунске.

Оператери мобилне и фиксне телефоније, кабловски и интернет провајдери више неће моћи да наплаћују пенале за превремени раскид уговора са корисницима, што им је наложило Министарство трговине, туризма и телекомуникација после уочених неправилности на тржишту.