Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Како наплатити штету кад банкротира туристичка агенција

Постоје две врсте гаранција које се уговарају између агенција и осигуравајућих кућа, али путници често забораве да се о томе информишу пре плаћања аранжмана.

Путници који су купили авио-карте преко агенције „Флај флај травел”, чије су пословнице пре неколико дана затворене, највероватније неће моћи да наплате штету и једино што им преостаје јесте да туже агенцију. Полиса осигурања ове агенције, не покрива авио-карте, него само пакет- аранжмане. У туристичким агенцијама зато сугеришу путницима да пре уплате аранжмана увек провере да ли се штета и под којим условима може наплатити, како на крају не би са својим жалбама завршили на судовима у дугим судским процесима.

Према Правилнику о врсти и условима гаранције путовања, јасно је дефинисано која врста гаранције може да се уговара између осигуравајуће куће и туристичке агенције.

Углавном се полиса јемства уговара у случају инсолвентности и у случају штете нанете путнику.

Када је реч о инсолвентности агенције, путницима се после активирања полисе обезбеђују трошкови нужног смештаја, исхране и повратка путника с путовања у земљи и иностранству у место поласка. Затим потраживања уплаћених средстава путника по основу уговора о туристичком путовању, које организатор путовања није реализовао, али и новца у случају када путник откаже путовање. Надокнађује се и разлика између уговорене цене путовања и цене путовања снижене сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу услуга обухваћених програмом путовања.

У другом случају, када је у питању штета нанета путнику, осигурање надокнађује новац који су туристи издвојили на основу уговора о туристичком путовању а које није реализовао. Оштећени путници могу да рачунају и на новац који потражују на име разлике између уговорене и цене путовања снижене сразмерно неизвршењу или непотпуном извршењу услуга обухваћених програмом путовања.

 

Извор: Политика