Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

И без броја личне карте и телефона чек је исправан

Трговци траже од купаца личне податке када плаћају на рате како би заштитили себе од новчаних казни у случају да је чек неисправно попуњен.

Када сам хтео да на рате платим породично путовање, запослена у једној туристичкој агенцији одбила је да прими уредно попуњене и исправне чекове све док на полеђини не напишем број телефона и личне карте. Иако сам јој рекао да се на овај начин прави законски прекршај, није желела да напише уговор о путовању, навео је читалац који се обратио редакцији „Политике”. Ова пракса се, међутим, осим у агенцијама одомаћила и у свим трговинама у којима се потрошачи условљавају на исти начин. Без личних података нема ни куповине ни услуге. Како сазнајемо, банке немају никакав интерес да захтевају од трговаца да траже купцима, односно клијентима банака, да своје личне податке уписују на полеђини чека који је законско средство плаћања. Чек се сматра исправним уколико га је власник исправно попунио. Једини закључак који се намеће јесте да трговци на овај начин осигуравају себе, јер према Закону о чеку сносе последице уколико он није правилно попуњен. Наиме, по члану 25. овог закона трговцу или пружаоцу услуге следи казна „ако трасира чек без датума или са неистинитим датумом издања”, и то два до 10 одсто од износа чека. Исто ће се догодити и ако прими чек, пренесе или исплати, иако зна за његове недостатке (неправилно попуњен, оштећен). Трговци, дакле, остављају себи простор да уколико је дошло до грешке приликом попуњавања чека лакше ступе у контакт са купцем и избегну непотребне трошкове.

У удружењима потрошача кажу да је закон јасан не само у погледу тога шта све чек треба да садржи већ и шта његов ималац треба да попуни.

– Прописи су јасни, нигде не пише да на полеђини морате да напишете свој број телефона, личне карте или адресу. Друга је ствар с меницом, на којој све то пише и корисник је дужан да те податке испуни – кажу наши саговорници. Трговци, додају, користе незнање купаца и инсистирају на овоме јер им је много лакше да позову потрошача ако се нешто непредвиђено деси с чеком. Они саветују купце да истрају у свом праву, јер продавцу плаћајући чеком у ствари дају новац.

– Само прва страна чека треба да буде попуњена и такав чек се сматра веродостојним. Трговац мора да провери податке, а то што годинама раде заиста је бежање од одговорности – кажу у удружењима потрошача.

У великим трговинским ланцима кажу да је исписивање података на полеђини чека уобичајена пракса и да се потрошачи који користе ово средство плаћања купујући робу на одложено не жале.

У „Делезу” кажу да број личне карте и контакт телефон купци исписују на чековима приликом куповине само уколико желе да користе могућност одложеног плаћања робе.

– Наша компанија има високе стандарде који се тичу безбедности приватних података лица и у потпуности поштујемо важеће прописе Републике Србије у овој области. Сви запослени су на адекватан начин едуковани о обавези чувања поверљивости приватних података лица и у складу с тим се односе и приликом обраде података о личности у случају података које купци исписују на полеђини чека – кажу у „Делезу”.

У „Идејиним” продавницама, „Рода маркетима” и „Меркаторовим” хипермаркетима кажу за наш лист да процедуру плаћања чековима обављају у складу с вишедеценијском трговачком праксом.

– Наши купци на полеђини чекова, којима плаћају робу, уписују бројеве телефона и личних карти, али не и јединствене матичне бројеве грађана – кажу овом трговинском ланцу.

Извор: Политика