Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

За непожељне смс-ове и мејлове новчане казне од 100.000

Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о електронској трговини којима се слање комерцијалних порука путем смс-а и мејла омогућава само уз претходни пристанак потрошача коме је та врста порука намењена.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је у расправи да се слање нежељених порука електронским путем, са аспекта потрошачког права сматра "насртљивом непоштеном пословном праксом".

"Слање комерцијалних порука мимо сагласности особе којој је упућена, изменама закона је такође прекршајно санкционисано, фиксном казном од 100.000 динара за правно лице, односно 20.000 динара за предузетника", рекао је Ђорђевић.

Према његовим речима, изменама Закона се прописује и обавеза чувања података (ИП адресе) о кориснику услуге информационог друштва минимум 30 дана након престанка пружања те услуге.

"Ова обавеза се односи на преноснике, на пример, власнике разних онлајн платформи преко којих други трговци оглашавају своје производе и веома је значајан механизам за утврђивање одговорности за садржај послатих порука", рекао је он.

Он је навео да ће у наредном периоду бити ефикаснија контрола субјеката који електронски послују јер ће инспекцијски органи преко обавезе чувања ИП адресе моћи лакше да дођу до правог објављивача садржаја, а кроз увођење прекршајних налога наџор ће бити ефикаснији.

Ђорђевић је указао да се изменама Закона омогућава и прекогранично пружање услуга информационог друштва тако да ће даном ступања у ЕУ домаћи пружаоци регистровани у Србији моћи правно да се настањују у земљама чланицама ЕУ под једнаким условима, као и обрнуто.

Навео је да се изменама Закона уводи и механизам са уклањање недопуштених и незаконитих садржаја са интернета.

Ђорђевић је објаснио да се надлежним органима омогућава да донесу акте којим налажу, на пример власницима интернет сајтова, да уклоне недопуштени садржај, међу којима је говор мржњу, у току од два радна дана.

Уколико то не учине, правна лица ће новчано бити кажњена са 100.000 динара до 1,5 милиона динара правно лице, а предузетници од 10.000 до 300.000 динара.

Извор: РТВ