Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Анкетни упитник - карактеристике квалитета свињског меса

У циљу што ефикаснијег прикупљања података неопходних за израду научноистраживачког рада и докторске дисертације, молимо Вас да попуните следећу анкету. Циљ анкете је да се одреде карактеристике квалитета свињског меса које највише утичу на избор потрошача при куповини свежег меса, као и карактеристике квалитета свињског меса које најмање утичу на избор потрошача при куповини свежег меса.

Напомена:  Анкета је анонимна. Ваши одговори ће бити коришћени искључиво у истраживачке сврхе.

Анкета