Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Само приговор спасава од наплате

Дуговања грађана за рачуне за комуналне услуге, струју, кабловску телевизију, мобилне и фиксне телефоне застаревају у року од годину дана.

Ипак, то не значи да дуг након тог периода не може бити наплаћен. Потрошач може да избегне принудну наплату, само уколико уложи приговор на време.

Такође, законом је забрањено да се, након годину дана, дужник условљава наплатом застарелих потраживања да би услуга поново била активирана. Често се дешава да грађани случајно не плате неки рачун или нису добили опомену. Нашој редакцији читаоци "Новости" често се обраћају са питањима у вези са застарелошћу дуговања.

- Све услуге које доспевају на месечном нивоу застаревају у року од годину дана, према Закону о облигационим односима - објашњава Младен Алфировић из Националне организације потрошача Србије.

- Доказ о уплати треба чувати у том периоду, односно 12 месеци.

Када потрошачи не виде опомену, онда случај преузима извршитељ. Алфировић наглашава и да грађани никада не треба да избегавају решење које им стигне од њега, јер ће на крају платити "дебелу" камату.

- Уколико их неко тужи за застарело потраживање и стигне им решење од извршитеља, обавезно треба у року од осам дана да уложе приговор - прецизира наш саговорник. - У том поднеску треба да се позову на застару. Само на тај начин могу да зауставе принудну наплату потраживања, ако су на време поднели приговор.

Он истиче да грађани погрешно мисле да дуг не може да буде наплаћен ако је прошло више од 12 месеци или да ће одбијањем решења која им стижу од извршитеља избећи да га плате. Институт застаре се, како наглашава, не примењује аутоматски, већ искључиво када се дужник позове на њега у року од осам дана.

- Уколико то не учини, на крају ће његови трошкови бити вишеструко увећани и дуг ће бити принудно наплаћен - наводи Алфировић. - Суд по службеној дужности не води рачуна о роковима, о томе морају да брину потрошачи. Друго је питање зашто поједина јавна предузећа покушавају да наплате застарела потраживања.

Дужник свој приговор на застарела потраживања, како објашњава, упућује преко извршитеља суду, који доноси одлуку да се обустави наплата. Тај поднесак мора да буде сачињен у складу са прописима. Он истиче и да је Законом о заштити потрошача забрањено да се корисници условљавају наплатом застарелих потраживања да би им била поново укључена, односно пружена услуга, али у пракси се то, ипак, дешава.

БЕЗ МОБИЛНОГ АКО СЕ ДВА МЕСЕЦА НЕ ПЛАТИ

Мобилни и кабловски оператери имају право да прекину пружање услуге потрошачима који два месеца нису платили рачун. Када измире тај дуг, она ће бити поново активирана. Уколико је прошло годину дана и потраживање је застарело, оператери немају право да условљавају корисника наплатом, да би им поново укључили услугу.

Извор: Новости