18. 07. 2024.

Сертификат “Фер са потрошачем” представља знак од поверења, угледа и загарантоване добре праксе у односима са потрошачима.

Сертификат добијају оне компаније које нуде додатну вредност, не само у области заштите потрошача, већ који испуњавају одговарајуће критеријуме у шест области: заштита безбедности и здравља потрошача; примена поштене пословне праксе у оглашавању и закључивању уговора; односи са потрошачима и решавање жалби; заштита личних података и приватности потрошача; едукација и информисање потрошача и савесна и одржива потрошња.

Издавање сертификата допринеће повећању поверења потрошача у компаније, а с друге стране, компаније ће стећи већу видљивост и показати знатно бољи однос према потрошачима на пољу сагледавања њихових проблема и решавања жалби потрошача посредством организација потрошача. Постизање међусобног поверења између сектора цивилног друштва, потрошача и компанија значајно ће побољшати конкурентност и омогућити фер тржишне односе.

Сертификат “Фер са потрошачем” развијен је у оквиру пројекта “Развој партнерства између цивилног друштва и пословног сектора” који је реализовала мрежа потрошачких организација Југоисточне Европе – “ConWeb”, а коју поред НОПС-а, сачињавају још и Организација потрошача Македоније (ОПМ) и Центар за заштиту потрошача Црне Горе (ЦЕЗАП), уз финансијску подршку Балканске мреже за развој цивилног друштва (БЦСДН) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (СИДА).