19. 06. 2024.

Једанаест организација потрошача из локалних средина (из општина и градова) у Републици Србији основало је 10. 12. 2004. године у Београду јединствену организацију потрошача под називом НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОТРОШАЧА СРБИЈЕ (НОПС) са циљем да нас представи и да ЕУ, као и светске и европске организације потрошача добију равноправног партнера.

На редовној Изборној Скупштини одржаној 11.11.2009. године у Београду изабрано је ново руководство НОПС-а које чине:

  • председница Скупштине: Оливера Веселиновић из Крушевца
  • председник Управног одбора: Горан Паповић из Новог Сада
  • потпредседник УО: Зоран Николић из Крагујевца
  • потпредседник УО: Новица Ранђеловић из Ниша

НОПС је непрофитна, независна, невладина, ванстраначка организација, односно савез организација потрошача формирана ради заштите интереса потрошача и заштите њихових права.

НОПС је организована на подручју Републике Србије.
Њено деловање је јавно, извештаји о активностима се преносе посредством средстава јавног информисања.

Потрошачи се у НОПС учлањују добровољно, преко организација потрошача у општинама (градовима) да би удружени могли снажније да делују на промене у друштву и допринесу бољој заштити права потрошача.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS