18. 07. 2024.

 

Дана 10. 12. 2004. године у Београду, на Београдском сајму организације потрошача из Србије одржале су Оснивачки скуп НОПС-а и дале овлашћење Милићу Марковићу за регистровање НОПС-а.

У петак, 27. маја 2005. године конституисана је Национална организација потрошача Србије (НОПС).

На седници одржаној у Крагујевцу представници више од 20 потрошачких организација у Србији (више од 2/3 регистрованих) усвојили су Статут и Етички кодекс НОПС-а изабрали руководство и усвојили предлоге даљег развоја заштите потрошача. Тиме су створени основни услови, како за практичну примену Закона о заштити потрошача, тако и за организовану помоћ међународне заједнице јединственој организацији за заштиту потрошача у Србији.

За председника је изабран Милић Марковић из Лесковца, а за потпредседнике мр Јован Јовановић из Ниша, Зоран Николић из Крагујевца и Горан Паповић из Новог Сада.

Поред руководећих људи у НОПС-у који су чланови и Управног одбора, остале чланове чине: Србољуб Милошевић из Чачка, Маја Георгиевска из Глогоња, Саша Михаиловић из Сокобање, Јелена Здравковић из Крушевца, Зоран Бошњак из Новог Београда, Оливера Костић из Јагодине, Драгана Лилић из Пирота и Новица Јовановић из Власотинца. Преостала три члана кооптираће се из: Пожаревца или Смедерева, Ваљева или Шапца и Суботице или Кикинде, односно Сомбора – тако је закључила Скупштина НОПС-а.

У Надзорни одбор изабрани су: Снежана Апостоловић из Прокупља, за председника; Драган Алић из Дољевца и Миливоје Живковић из Крагујевца за чланове.

У Етички комитет за председника је изабран Љубиша Андрејић из Јагодине, а чланове сачињавају по један представник из свих организација потрошача.

На овој седници је донета одлука о формирању одбора НОПС-а, и то: Одбор за информисање; Одбор за образовање; Одбор за жалбе и предлоге потрошача; Одбор за заштиту старих људи као потрошача; Одбор за заштиту деце као потрошача; Одбор за здравље и безбедност потрошача; Одбор за правну и економску заштиту потрошача; Одбор за испитивање и оцењивање квалитета; Одбор за маркетинг и израду пројекта; Одбор за заштиту и унапређење животне средине и Одбор за међународну сарадњу.

Седници у Крагујевцу су присуствовали и представници Министарства трговине, туризма и услуга Републике Србије.

Донети су закључци о отворености приступања новооснованих и постојећих потрошачких организација Националној организацији. Прихваћена је одлука и направљен план о формирању нових организација потрошача на подручју целе Србије у свим општинама.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS