19. 06. 2024.

Резултати анкете коју је спровео Одбор за здравље и безбедност потрошача Националне организације потрошача Србије за 2023. годину

Да је неопходно спровести измене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму којима ће бити забрањено пушење у затвореном простору сматра 68,4% потрошача, показали су резултати анкете о употреби цигарета и производа који садрже никотин коју је и ове године спровео Одбор за здравље и безбедност потрошача Националне организација потрошача Србије.
Исто истраживање је показало да готово сваки четврти испитаник (23,3 %) сматра да забрана пушења није неопходна за „бездимне“ производе.
Док је у стручној јавности подељено мишљење о алтернативама за цигарете, приметан је пораст употребе производа који загревају дуван и електронских цигарета, као и промена перцепције јавности - у 2023. години 31,9% испитаника сматра да овакав тип производа смањује штетност по сопствено здравље и здравље људи у непосредном окружењу у односу на традиционалне цигарете, што је значајно више у односу на прошлогодишњих 26,4%.
Упркос овој промени, 47,9% се не слаже са овом тврдњом док петина испитаника нема истакнут став о штетности алтернативних „бездимних“ производа.
Већина испитаника се слаже да дувански дим утиче штетно на здравље пушача и на здравље људи у непосредном окружењу.Целих 75,5% испитаника сматра да дувански дим негативно утиче и на здравље непушача.
Свест о штетности дуванског дима како по редовне конзументе тако и пасивне пушаче се повећала за неколико процентних поена у односу на прошлу годину, што и јесте разлог због ког се повећава број оних који мисле да је поменута измена Закона који се односи ба забрану пушења неопходна.