18. 07. 2024.

Последњих месеци бележимо повећање броја приговора потрошача који се односе на квалитет производа купљених у продавницама SPORT VISION, BUZZ, EXTRASPORTS.

Само повећање броја приговора можда не би представљало толики проблем, да са компанијом која стоји иза наведених малопродајних објеката постоји било каква комуникација и сарадња (осим путем суда).

Генерално, приговори се односе на квалитет обуће и одеће, односно на одбијање рекламација. Примера ради, обућа је купљена пре 4 месеца и прилком редовног коришћења се поцепала. Потрошач је у складу са Законом поднео рекламацију трговцу и захтевао замену. Трговац експесно одговора на рекламацију у року од 3 дана и исту одбија уз, сада већ чувено образложење, „неадекватно одржавање/коришћење“. Опште је познато је да законски рок за одговор на рекламацију 8 дана, а 15 дана за решавање, када је реч о овој врсти робе. У описаној ситуацији, јавно се питамо -  како је трговац могао у тако кратком року да утврди да је за оштећење одговоран потрошач, будући да је у случају рекламације у првих шест месеци обавеза трговца да докаже одговорност потрошача када му одбија рекламацију. Којим то методома и у каквим поступцима се тако експресно утврђује одговорност потрошача, односно “неадекватно одржавање, коришћење“ и слично? По свему судећи, никаквим! Један од доказа је пресуда из прилога.

Стање у овој области је и даље далеко од иделаног, проблеми и даље постоје, али мишљења смо да су наш вишегодишњи труд и на десетине судских поступака утицали на промену свести доброг дела трговаца, тако да почињу да схватају значај заштите потрошача и чињеницу да се добар глас далеко чује, а лош још даље.

Верујемо да су то разлози због којих је са добрим делом трговаца успостављена директна комуникација како би се оправдани приговори потрошача решавали брже и без додатних трошкова, а коју праксу снажно подржавамо и овим путем им се јавно захваљујемо.

Међутим, проблеми у комуникацији са наведеном компанијом су толики да не можемо, а да се не запитамо, како је могуће да трговац за толиким тржишним уделом није у стању да све ове године поради на својој пословној култури и етици. Већина дописа нашег правног тима усмерених на покушај мирног решавања спора остаје без одговора, док се готово сваки покушај обраћања путем телефона завршава са изјавом „тужите нас“.

Убеђени само да је такав начин решавања потрошачких спорова готово незамислив у било којој другој држави где се продају наведени брендови. Србија неће и не сме бити изузетак.

Због свега наведеног, молимо запослене из наведене компаније да овај јавни апел не схвате погрешно и не тумаче га као нарушавање пословног угледа већ као покушај да коначно схвате да ми представљамо и заступамо све њихове купце, и оне које издвајају целу просечну плату за куповину производа из њихове понуде и оне којима је такав трошак безначајан. Задовољство једних и других је императив сваке добре пословне праксе, па желимо да верујемо да се проблеми са потрошачима убудуће неће решавати путем суда и да нећемо доћи у ситуацију да о свим наведеним околностима обавестимо водеће светске брендове који се налазе у понуди наведених компанија.

Каква су Ваша искуства ?!

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS