20. 05. 2024.

Председник Националне организације потрошача Србије (НОПС) Горан Паповић рекао је данас да потрошачи електричне енергије треба да буду пођеднако свесни права и обавеза у случају да предају струјомере и пратећу инсталацију ЕПС Дистрибуцији или их задрже у власништву, када су дужни да сами одржавају њихову техничку исправност.

Он је, поводом дилема у јавности зашто ЕПС Дистрибуција нуди да преузме струјомере и пратећу инсталацију, рекао да потрошачи треба да знају да је техничка исправност струјомера ограниченог рока.

„Струјомери морају да се баждаре, јер је њихова техничка исправност ограничена на период од осам до 12 година. После тога се морају баждарити и потрошачи који се определе да задрже те мерне уређаје у власништву морају бити свесни те обавезе“, рекао је Паповић.

Оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција саопштио је пре неколико дана да, у складу са Законом о енергетици, од свих корисника система без додатних трошкова преузима мерне уређаје, мерно разводне ормане, прикључне водове, инсталације и опрему у мерно разводним орманима, а план је да се у у започетој фази преузме 650.000 мерних уређаја на територији целе Србије.

ЕПС Дистрибуција тиме, како је саопштено, преузима и обавезу одржавања преузете опреме и сносиће трошкове будућег одржавања, а услове преузимања ће уредити уговором.

Паповић је рекао да је ЕПС Дистрибуција, када је својевремено започела замену старих струјомера, требало да достави и потврду о исправности како би потрошачи знали да је технички исправан.

Он је рекао да, ако потрошач посумња у техничку исправност струјомера треба да се обрати Заводу за мере и драгоцене метале да би се утврдило да ли је исправан.

Подсетио је да у селима Србије струјомери нису контролисани и по 20 година и да потрошачи реагују углавном када посумњају да је потрошња већа од стварне, али не и када је мања.

Стручњаци за енергетику рекли су за Бету да ЕПС Дистрибуција, као и у свету, жели контролу над мерним уређајем како се не би нелегално трошила струја.

У случају да потрошач не жели да уступи струјомере, ЕПС Дистрибуција, према њиховим речима, може да изведе мерно место ван поседа власника како би могла да контролише исправност бројила и потрошњу, а на власнику остаје обавеза да одржава бројило у стању техничке исправности.

ЕПС Дистрибуција, иначе, већ наплаћује одржавање мреже и мерних уређаја што се у рачуну за утрошену електричну енергију може видети у ставци „трошкова преноса и дистрибуције енергије до купца“.

Ти трошкови, најчешће, како су рекли, чине око 40 одсто задужења на рачуну за утрошену електричну енергију.

Уступањем струјомера потрошачи, како тврде стручњаци, неће имати никакве сметње у случају да желе да промене снабдевача струјом је ће ЕПС Дистрибуција наставити да њихова мерна места и пратеће инсталације одржава у технички исправном стању.

Извор: Н1

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS