18. 07. 2024.

Поштовани,

Жао ми је што је моја искрена намера да свеобухватно анализирам све актере који утичу на стање потрошача наишла на овакву реакцију. Анализа је била усмерена не само на организације потрошача, већ и на само Министарство трговине и услуга, и уопште рад државних органа, затим на медије, предузећа и научне и образовне институције. Подаци који су презентирани су резултат доступних истраживања, и на нивоу Републике Србије су подаци релевантни, док се не могу коментарисати само за ниво конкретног подручја/града, који је био у узорку. Презентација је лични став аутора, и нема никаквог утицаја било ко из Министарства трговине и услуга на њу, нити је направљена у њихово име. Једино сам одговорио на позив надлежних из Министарства, и на захтев удружења потрошача, организатора Трибине, да дам своје виђење и идеје о стању заштите потрошача. Ово тим пре јер сам, нажалост био спречен да присуствујем Конференцији о заштити потрошача на Економском факултету у Крагујевцу, упркос благовремено достављеном позиву из НОПС-а.
Слажем се са вама да тој презентацији није било место на сајту Министарства, јер је то моје лично виђење. Колико сам ја упознат, тамо се нашла јер је одређени број присутних представника организација, који је подржао изнете идеје, тражио начине да им се презентација достави, а неко је дао налог да се то уради тако што ће презентација бити доступна неколико дана на сајту Министарства трговине и услуга. Такође бих вас замолио да не коментаришете издвојене делове појединих слајдова, јер они пуни смисао имају само ако се посматрају целовито и повезано пре свега са гласом, односно причом, која је била на наведену тему тог дана на Трибини. Уосталом, трибине имају за циљ да се размене идеје и ставови, и дође до неких нових идеја. Power point презентација само подржава предавање на одређену тему, и сама по себи не представља заокружену целину. Зато се и дешава да неке илустрације, које су служиле као „icebreaker“, тј. за разбијање монотоније и пробијање „леда“, буду погрешно схваћене, као што је случај са цитатом позоришног критичара, који није био усмерен ни на кога другог осим лично на мене, као предавача, чиме сам се нашалио на рачун свог критичког става. У том смислу понудио сам касније неке конкретне идеје, како да се побољша стање у области заштите потрошача. То могу потврдити сви који су присуствовали Трибини. Стога од вас очекујем, да у духу борбе за права потрошача на тачну информацију, али пре свега у духу добре воље и зеље за синергетским радом, објавите на вашем сајту интегралну верзију предложених идеја, а које су суштина мог обраћања на тој Трибини, и које би требале бити у фокусу ваше анализе. Део ових идеја садржан је и у вашим документима, а део ће, надам се, бити пажљиво разматран, допуњен и подржан од стране вас, али и других организација и актера у питањима заштите потрошача. О томе да и поред изнетих тешких реци и квалификација, ја пратим и ценим ваш рад, као једног од првих удружења за заштиту потрошача на овим просторима, говори и цињеница да сам одређене ставове (уз навођење извора и адресе) са вашег сајта користио и објавио још 2005. године у својој докторској дисертацији, као и у још неким радовима. Свесрдно подржавам све активности које воде унапређењу заштите потрошача, и на располагању сам да дам савет и помогнем, где и како могу, јер у крајњој линији и ја сам један од потрошача. У том смислу очекујем и од вас да у наредном периоду заједно радимо на побољшању стања у разним сегментима заштите потрошача, на оперативним и стратешким циљевима. У нади да су овим отклоњени неки настали неспоразуми, и уз извињење ако се можда неко нашао увређеним неким неформалнијим ставовима изнетим у презентацији,

С поштовањем
Саша Вељковић 
у Београду, 23.03.2009.

идеје др Вељковића:

 

Tribina 16.03.2009.

Saša Veljković

IDEJE ZA POBOLJŠANJE STANJA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA

 

 • „ Bolja koordinacija između Ministarstava i državnih organa - uspostaviti stalna tela, ili dopuniti Savet Ministra predstavnicima drugih nadležnih organa i ministarstava.
 • „ "Pojačati" resurse (materijalne i kadrovske) odeljenja za potrošače!
 • „ Propisati precizna pravila za registraciju organizacija za zaštitu potrošača, kao i mehanizme finansiranja, praćenja i kontrole.
 • „ Odrediti "key account" menadžera u Ministarstvu - osobu koja je uvek na usluzi (samo) Organizacijama i koja vodi bazu organizacija, prati njihov rad, i predstavlja sponu sa drugim delovima Ministarstva.
 • „ Edukacija edukatora - edukacija ljudi iz organizacija potrošača, koji će kroz seriju treninga i polaganje završnog ispita, dobijati sertifikat, i koji će dalje obučavati osobe iz organizacija potrošača, ali i potrošače i državne organe na lokalu.
 • „ Edukacija ljudi iz medija (novinara i urednika, koji prate oblast zaštite potrošača) - sprovedena od strane predstavnika Ministarstva, eksternih stručnjaka i predstavnika organizacija potrošača.
 • „ Stvaranje medijskog pula na nacionalnom nivou (Ministarstvo) - televizija, štampanih medija i ostalih, koji će na regularnoj osnovi pratiti rad na polju zaštite potrošača, što je prilika za promociju projekata i njihovih rezultata.
 • „ Adekvatna medijska zastupljenost na lokalnom nivou (Organi lokalne samouprave i organizacije potrošača) - lokalne televizija, štampani mediji, radio stanice... koji će na regularnoj osnovi pratiti rad na polju zaštite potrošača na određenom području.
 • „ Afirmisanje interneta kao medija: forumi, blogovi, interaktivne web prezentacije, e-mail marketing itd.
 • „ Jasno postavljena pravila i adekvatno sprovođenje projektnog principa finansiranja organizacija za zaštitu potrošača.
 • „ Bolja organizovanost i povezanost organizacija potrošača - prelazak iz kvantiteta u kvalitet: Osnivanje krovne nacionalne organizacije za zaštitu potrošača.
 • „ Otvaranje interaktivnog sajta koji će biti iskomuniciran potrošačima, i na pravi način konstruisan, sa osnovnim ciljem informisanja i obrazovanja (npr. http://www.potrosacisrbije.org/).
 • „ Razvijanje alternativnih oblika postupanja po žalbama potrošača: medijacije, arbitraže i sudovi za male parnice.
 • „ Bolja koordinacija rada u trouglu Ministarstvo - tržišna inspekcija - organizacije potrošača.
 • „ Borba za jaču konkurenciju u "kritičnim" oblastima ekonomije.
 • „ Pospešivanje veće društvene odgovornosti kompanija.
 • „ Povećanje svesti o pitanju zaštite potrošača kod čelnih ljudi Fakulteta i profesora, kao i u srednjim školama.
 • „ Uvođenje oblasti etike u poslovanju, prava i zaštite potrošača i sl. u nastavne planove i programe, u okviru pojedinih predmeta.
 • „ Organizovanje tribina u saradnji sa studentskim organizacijama, kako bi se edukovali studenti u pogledu zaštite potrošača.
 • „ Izraženije učešće predstavnika Ministarstva i organizacija potrošača u naučnim skupovima i savetovanjima, raznih tematika, na kojima se okupljaju osobe koje mogu uticati na ovo pitanje (menadžeri, zakonodavci i sl.).
 • „ Štampanje određenog broja brošura i informisanje i edukacija potrošača na druge načine.
 • „ Aktivna uloga organizacija potrošača, u obrazovanju potrošača i zaštiti ostalih prava, uz koordinaciju sa ostalim učesnicima u ovom procesu.
 • „ Pospešivanje ličnog rada i angažovanja studenata i profesora - primeri, rad na času, seminarski, diplomski, master i doktorski radovi... iz oblasti zaštite potrošača, a putem ustanovljavanja tradicionalne godišnje nagrade za kategorije zaštite potrošača i promovisanja društvene odgovornosti kompanija, na različitim nivoima (povodom Dana potrošača).
 • „ Biranje najboljih projekata organizacija potrošača u prethodnoj godini (povodom Dana potrošača).

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS