18. 07. 2024.

Поводом усвајања новог Закона о безбедности хране на самом почетку његове примене дошло је до извесних проблема око поделе надлежности код контроле увозне прехрамбених производа, па је НОПС оштро реаговао тврдећи да постоји "вакуум" који омогућава улазак неконтролисаних пошиљки хране у земљу.

Након реакције у медијима Министартво пољопривреде, у договору са НОПС-ом одлучило је да изврши проверу функционисања новог "поретка" код увоза хране, те се приступило контроли квалитета увозних намирница, које су увежене након почетка примене новог Закона о безбедности хране.

Прва у низу провера исправности увозних прехрамбених производа обављена је 08.07.2009. године. Тог дана, у исто време, извршено је узорковање 22 производа животињског и биљног порекла у четири највећа града у Србији у репрезентативним малопродајним објектима. /види прилог 1./ Узорковање су, према стандардној методологији, извршили овлашћени инспектори Министарства пољопривреде уз присуство представника НОПС-а у свим градовима. Узорци су према званичној процедури прослеђени у „СП лабораторију" у Бечеју која је код свих узорака извршила хемијску, микробиолошку и анализу квалитета. Тражени обим анализа у потпуности дефинише здравствену исправност производа и подразумева следећи сет анализа:

- Органолептичка оцена и мишљење о усаглашености производа са важећим Правилницима који су релевантни за предметни производ у Србији

- Микробиолошка испитивања, која представљају потребан обим анализа којим се утврђује микробиолошка исправност, тј. одуство опасних бактерија у производу, а све према захтевима из Правилника о микробиолошкој исправности намирница који је важећи у Србији.

- Физичко - хемијска анализа присуства контаминената у производу којом се одређује дозвољени ниво пестицида, метала, металоида и других отровних супстанци а за анималне производе и присуство хемиотерапеутика, анаболика и других биолошки активних супстанци чије се присуство може с разлогом очекивати  у производу.

Све одређене вредности морају бити у дозвољеним границама у складу са Правилницима који су важећи у нашој земљи. Треба напоменути да је овде реч о количинама супстанци од хиљадитог дела милиграма на 1 кг готовог производа или је њихово присуство потпуно искључено. Поред тога, анализом је вршено квантитативно одређивање релевантних параметара састава производа и присуство адитива и боја према важећим Правиницима.

На основу добијених резултата сви узорци одговарају свим важећим прописима о безбедности хране и као такви потпуно су безбедни за употребу.

Предметно испитивање потврдило је добро функционисање улазне контроле квалитета код прехрамбених производа на основу примене нових законских одредби садржаних у Закону о безбедности хране. Такође, количина узоркованих производа (укупно 22) врло је значајна, ако се узме у обзир да је посматрани временски период од усвајања Закона само месец дана, а такође је и обим испитивања сваког производа више него задовољавајући.

Са аспекта заштите потрошача овакве акције су изузетно значајне јер представљају потпуни пресек тржишта за одређену категорију производа /у овом случају увезени прехрамбени производи за период од 10.06.2009 до 13.07.2009. год./. Поред здравствене исправности битан је однос цена/квалитет, за шта је потребно овакве анализе проширити и утврђивањем састава производа у односу на норматив или произвођачку спецификацију, а посебно на оне анализе којима се може утврдити фалсификовање производа заменом основних сировина јефтинијим сурогатима.

Акција коју смо реализовали у сарадњи са Министарством пољопривреде може се оценити као веома успешна и треба очекивати наставак оваких контрола и код других група производа што ће значајно допринети подизању нивоа квалитета хране на нашем тржишту, као и подизању нивоа поверења потрошача.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS