19. 06. 2024.

Влада Србије јуче је усвојила Уредбу о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса.

Циљ Уредбе је отклањање последица скока цене природног гаса као начин ублажавања последица енергетске кризе, а у циљу заштите привреде и грађана који су упућени на коришћење овог енергента.

Како би се обезбедило нормално снабдевање свих потрошача природним гасом, неопходно је да се обезбеди право на надокнаду разлике у цени природног гаса набављеног из увоза и цене природног гаса из увоза која се користила за обрачун цене за даљу продају снабдевачима, јавним снабдевачима и крајњим купцима за новембар 2021. године.

Такође, неопходно је да се обезбеди и право на надокнаду разлике у тренутној цени природног гаса произведеног у Републици Србији, у односу на исти месец 2021. године.

На данашњој седници је усвојена и Уредба о обвезницама система енергетског менаџмента - СЕМ чиме је проширен обухват Обвезника система енергетског менаџмента.

Овом уредбом се ближе утврђују критеријуми на основу којих се утврђују Обвезници СЕМ-а и то јединице локалне самоуправе и градске општине са више од 20.000 становника, други органи и организације Републике Србије нарочито узимајући у обзир површину и врсту објекта који користе.

У сектору производње гранична вредност потрошње примарне енергије која дефинише Обвезнике система енергетског менаџмента је са 29,08 GWh спуштена на 25 GWh.

У сектору трговине, гранична вредност потрошње примарне енергије је са 16,63 GWh спуштена на 7GWh.

Годишњи циљеви уштеда енергије за Обвезника система енергетског менаџмента за текућу календарску годину је уштеда на свакој локацији 1 одсто примарне енергије која је утрошена на тој локацији у претходној календарској години по јединици производа или еквивалентног производа.

У јавном сектору се очекују годишње уштеде енергије од око 6,9GWh на основу чега се очекује смањење трошкова за енергију и енергенте у буџету од око 46,3 милиона динара.

Извор: Блиц

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS