18. 07. 2024.

Национална организација потрошача Србије обележава Међународни дан заштите озонског омотача

Потрошачи могу заштитити озонски омотач

Буди и ти ozone-friendly потрошач

Национална организација потрошача Србије се ове године укључује у акцију Министарства животне средине и просторног планирања и Озонске канцеларије у обележавању Међународног дана заштите озонског омотача. Овај дан је установила Генерална скупштина Уједињених нација и обележава се 16. септембра широм света још од 1995. године ради промовисања Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач.

Република Србија је ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача заједно са Монтреалским протоколом и његовим амандманима, чиме се Србија обавезала да ће искључити из употребе супстанце које оштећују озонски омотач према прописаној динамици и роковима из протокола.

Монтреалски протокол као међународни споразум, усвојен како би се заштитио озонски омотач,  од 16. септембра 1987. године до данас су ратификовале скоро све земље света а његова реализација је донела значајне резултате у обнављању озонског омотача.

Национална организација потрошача Србије придружује се овој акцији како би подсетила потрошаче на потребу пажљивог избора при куповини и промовисала коришћење оних производа који немају штетан утицај на озонски омотач. НОПС саветује потрошачима да обрате пажњу на то да ли производ садржи супстанце које су штетне по озонски омотач.

Иако не постоје чврста правила, производи који не садрже штетне супстанце су најчешће означени ознакама NO CHC, CHC FREE OZONE FRIENDLY или неким другим знаком коjи говори да jе производ у складу са напред наведеним захтевима. Ознака упуćujе да производ не садрžи супстанце коже оšтеćujу озонски омотаč као šто су CFC (chlorofluorocarbon) или халони.

НОПС је у среду, 16. септембра од 12 до 18 часова широм Србије организовала промоцију информативних материјала о заштити озонског омотача уз препоруку потрошачима како да се активно укључе у заштиту озонског омотача и тако директно заштите живот на Земљи. Ове промоције биле су одржане на централним градским трговима у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Крушевцу, Панчеву, Шапцу, Зрењанину, Кикинди и Новом Пазару.


Извештај о реализованим активностима, заједно са бројним другим извештајима из читавог света, можете погледати на следећој адреси: http://www.uneptie.org/ozonaction/events/ozoneday/2009_events.htm

Национална организација потрошача Србије биће у континуитету активно укључена у промовисање заштите озонског омотача и информисање потрошача.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS