Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Агенција банкротирала, путници остали без пута и новца, а сад не могу ни штету да наплате

Десет туристичких агенција које су пословале у Србији је у протекле две године отишло у стечај, а многи путници који су имали заменске ваучере за аранжмане који су одложени због епидемије вируса корона остали су и без пара и без летовања. То се догодило и туристима који су уплатили путовање преко новосадске агенције "Компас Турисм & Травел".

Због епидемије вируса корона нису успели да оду на заказана путовања у сезони 2020. године, а заменски ваучери нису им много вредели након банкрота туристичке агенције. Лопта се, како тврде путници, сада пребацује од осигуравајућих кућа на терен стечајног управника, али све су мањи изгледи да би им штета могла бити надокнађена.

Осигуравајуће куће код којих је агенција имала полисе су грађане који су се жалили одбиле уз образложење да је разлог за отказивање путовања ковид, који осигурања третирају као "вишу силу" и да у том случају гаранција путовања не важи.

Пошто је агенција банкротирала, око 400 путника, од укупно скоро 1.000, обратило се и стечајном управнику, али је од њега стигао одговор да неће бити исплате поверилаца, јер "Компас" није имао никакву имовину. Путници су тако дошли у ситуацију да не могу да добију новчану накнаду, иако је агенција имала полису осигурања за случај инсолвентности и одговорности за случај штете нанете путнику, а не могу да се наплате ни из стечајне масе, јер она практично не постоји.

Између ковида и стечаја остали без пара

Један од путника који су уплатили аранжман Драгољуб М. за Еуроњуз Србија каже да је из "Миленијум осигурања" стигло обавештење да је захтев за накнаду штете неоснован. Они су навели да је агенција била осигурана на суму од 300.000 евра у динарској противвредности, али да путник нема право на накнаду штете, јер његово летовање није реализовано због епидемије заразне болести Ковид 19, а не због стечаја који је отворен 29. новембра 2021.

"Путовање договорено по уговору је требало да се реализује током 2020. године и тачно је да није реализовано због епидемије, али је на основу Уредбе Владе Србије требало или да искористимо заменске ваучере или да добијемо свој новац назад. То се није догодило, јер је агенција банкротирала, тако да њихово објашњење да стечај није разлог што путовање није реализовано не пије воду. Уколико агенција до назначеног датума није вратила новац за аранжман, осигурање је по уговору и по полиси, дужно да тај новац исплати", каже Максимовић.

Он напомиње да ковид није кривац зашто путовање није реализовано, већ искључиво агенција, јер како наводи, иако су издали ваучер за ново путовање, они ни за следећу сезону нису имали никакве понуде за путнике како би се тај ваучер искористио.

Затворено 10 агенција за две године

Директор Националне организације туристичких агенција (YUТА), Александар Сеничић каже за Еуроњуз Србија да је од почетка епидемије вируса корона у Србији престало да постоји 10 агенција и напомиње да би путници који су одбијени за накнаду штете, иако су агенције имале полисе, требало да се обрате Народној банци Србије, да провери да ли су осигуравајућа друштва у овим случајевима испоштовала све процедуре.

"Виша сила на коју се позивају осигуравајућа друштва је дискутабилна. Не видим да постоји добра воља да се тим људима надокнади штета. "Компас" је прво имао полису "Миленијум осигурања", а од јануара 2020. године је био код "Триглава". Поставља се питање зашто би се агенције уопште осигуравале ако путници неће моћи да буду обештећени. Ковид се може третирати као виша сила, али људи ипак на крају нису искористили заменске ваучере, јер је агенција отишла у стечај", истиче Сеничић.

Осигурање: Полиса не покрива "вишу силу"

У "Миленијум осигурању" за Еуроњуз Србија кажу да је туристичка агенција "Компас" код њих била осигурана до краја 2019. године, а да је према њиховој евиденцији по основу осигурања гаранције путовања за случај инсолвентности, поднето 269 захтева за накнаду штете. У другој осигуравајућој кући, "Триглав осигурању",  кажу да су им путници до сада поднели 435 захтева за накнаду штете.

"Део захтева већ је одбијен због тога што уговори о путовању нису закључени током 2019. године већ касније и "Миленијум осигурање" о истима не може одлучивати. На основу доказне документације у осталим захтевима не може се утврдити основ за исплату накнаде штете путницима, а на терет наше полисе", кажу у "Миленијум осигурању".

Свој став они образлажу податком да уговорена путовања нису реализована током 2020. године, односно у периоду када је била на снази Наредба о проглашењу епидемије заразне болести Ковид 19 од 19. марта 2020. године, а да  је стечај над "Компас Турисм & Травел" отворен 29. новембра следеће године, што значи да су прошле две године након истека важења последње издате полисе "Миленијум осигурања"  и више од годину дана након што путници нису реализовали своја путовања.

"Према томе стечај није, нити може бити разлог због кога путници нису реализовали своје путовање договорено по уговору. Важно је нагласити и да у складу са прописима, а на основу Одлуке о усвајању услова за осигурање од одговорности туристичких агенција за случај инсолвентности и одговорности за случај штете нанете путнику, било који осигуравач, није у обавези да исплати накнаду ако је она последица више силе, као што је ванредно стање проглашено са почетком пандемије, односно непредвиђених догађаја на које уговорне стране немају утицаја", кажу у осигуравајућој кући.

Они напомињу и да је, према Закону о облигационим односима, виша сила спољни догађај, односно дејство спољног догађаја који се није могао предвидети, избећи или отклонити. Сматрају и да пандемија Ковида 19, као и ограничавајуће мере надлежних органа, неспорно имају све карактеристике више силе.

На питање зашто се путницима не уважава право на поврат новца, јер су путовања одложена због епидемије, која се третира као виша сила, када је свакако разлог што путовања на крају ипак нису реализована то што је агенција отишла у стечај, Ивана Вулић Живковић, директор Службе за маркетинг и комуникације "Триглав осигурања" каже да је неопходно прво утврдити правни основ, како би се утврдило право на исплату накнаде из осигурања и додаје да још чекају документацију коју су тражили од стечајног управника и надлежних институција.

"Тражили смо да нам се достави неопходна пословна документација осигураника, ради утврђивања разлога отварања стечаја, односно тачног чињеничног стања како би се утврдило да ли су задовољени услови за испуњење обавезе осигуравача предвиђени Условима за осигурање гаранције путовања који су саставни део полисе осигурања и као такви доступни свим путницима. По пријему тражене документације, "Триглав осигурање" ће исту без одлагања размотрити и у најкраћем, објективно могућем року одлучити о основаности примљених захтева", каже Вулић Живковић.

НОПС: Заменска путовања у случају стечаја остала без гаранција

У Националној организацији потрошача Србије (НОПС) кажу да нису изненађени оваквим следом догађаја, а правник Младен Алфировић истиче да су они захтевали да Министарство туризма, односно држава стану као гаранција за исплату новца путницима којима су путовања одложена због Ковида 19, у случају да то не могу агенције.

"Путници су неповратно остали без свог новца, а оно на шта смо упозоравали се управо дешава. Још на почетку пандемије, када је донета Уредба о заменским путовањима постављали смо питање ко ће гарантовати исплату новца путницима у случају да агенција оде у стечај. У другим земљама је држава стала као гарант за мере које је доносила, па је у случајевима да агенција оде у стечај гарантовала да ће обештетити путнике", објашњава Алфировић.

Он сматра да је једини начин у случају банкротства туристичке агенције да се дође до новца да се путници обештете из стечајне масе, али указује да су сви ти рокови сада прошли, јер би путници то требало да ураде у року од 30 дана од покретања стечаја, а они у том периоду нису ни знали да је поступак покренут. У овом случају, додатни проблем је и што агенција која је банкротирала није имала имовину, али и у ситуацијама када има шта да се прода из стечајне масе, питање је да ли корисници аранжмана могу да остваре накнаду штете.

"Они су могли да се упишу у стечајну масу и да поставе захтев за исплату тог новца и да стекну статус стечајног дужника, али рок за то је био 30 дана од дана отварања стечаја. То повлачи за собом да су путници морали да знају када је отворен стечај над агенцијом, а нарочито да знају која је процедура и како се уписује у стечајну масу, што верујем да већина људи не зна", објашњава Алфировић.

Он напомиње да је питање да ли би и у том случају били обештећени, јер су први у реду за наплату велики повериоци, који имају највећа потраживања према стечајним дужницима, па то онда иде ка мањим износима. Алфировић напомиње да корисници аранжмана имају опцију и да туже осигуравајућу кућу и да онда суд оцени да ли постоји основ да им надокнаде штету, али указује да је тај поступак скуп и компликован за већину потрошача.

Стечајни управник: Неће бити исплате поверилаца

Стечајни управник Реља Грос за Еуроњуз Србија каже да, према његовим сазнањима, око 1.000 путника није отишло на своја путовања због стечаја "Компаса" и додаје да се њему јавило више од 400 грађана који су уплатили аранжмане, од којих су 90 одсто путници који нису отишли на путовање због епидемије.

"Они су покушали да се упишу у стечајну масу, али туристичка агенција нема никакву имовину у свом власништтву, тако да уоште неће ни бити исплате поверилаца, јер неће бити средстава по основу продаје имовине или на било који други начин. Постоје нека потраживања по основу датих аванса у Грчкој, али су јако скупи ти поступци у иностранству и ако неко од поверилаца има интереса да се ти поступци покрећу, онда би требало да уплати предујам за трошкове. Осиграња се понашају арогантно и иду на варијанту да разлог за неодлазак на пут није стечај већ ковид и тврде да немају основ за наплату. Мени је то сулудо, јер је везано уско једно за друго, пошто је чињеница да људи на крају нису искористили аранжмане због инсолвентности компаније", каже Грос.

Он каже да је основ за накнаду штете инсолвентност агенције и напомиње да се у овом случају то и догодило, али да осигуравајуће куће тврде да нема основа за обештећење путника због "више силе", односно да је епидемија разлог што нису могли да летују.

Путницима је свеједно ко је у праву, али све мање наде имају да би могли добити назад свој новац, који је заробљен већ две године - прво због епидемије, а потом и због стечаја туристичке агенције.

Инспекција: Путници да се жале НБС

Дуња Ђенић, в.д. помоћника Министра туризма каже за Еуроњуз Србија да су заменска путовања, у складу са Уредбом о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести Ковид 19 нова туристичка путовања за које мора бити обезбеђена нова гаранција.

"У конкретном случају наведене туристичке агенције, путовања нису отказана због пандемије већ због немогућности агенције да реализује заменска путовања због проблема у пословању", истиче Ђенић.

Она напомиње да путници који су уплатили средства за туристичко путовање код организатора путовања који је након тога отишао у стечај имају две могућности да дођу до свог новца.

"Први начин је да своја потраживања пријаве као повериоци у року од 60 дана од дана објављивања огласа у "Службеном гласнику РС", а најкасније у року од 120 дана. Други начин је активирање гаранције путовања која је била важећа у моменту потписивања уговора о путовању, без обзира на период реализације уговора о путовању. У случају заменског путовања, путници су приликом закључења уговора добили и нову гаранцију. У овом случају они подносе захтев за наплату средстава осигуравајућем друштву, а уколико оно одбије њихов захтев, потребно је да им упуте приговор", објашњава Ђенић.

Она напомиње да је осигуравајуће друштво дужно да на приговор одговори у року од 15 дана и додаје да се, уколико одговор није задовољавајући, путници обраћају Народној банци Србије, Сектору за заштиту корисника финансијских услуга, као органу надлежном за надзор осигуравајућих друштава.

Огласило се и Удружење туристичких агенција и туристичких радника Србије, Иницијатива ТАС, које је у саопштењу навело да ће покренути колективну тужбу против, за сада, два осигуравајућа друштва, која, како тврде, "не желе да исплате штету путницима због стечаја туристичких агенција у којима су имали уплаћене аранжмане". Они наводе да су туристичке агенције које су отишле у стечај имале полису осигурања код осигуравајућих кућа против инсолвентности, али осигуравајуће куће сада не желе да их активирају и да путницима, исплате штету.

"Те осигуравајуће куће позивају се на сопствене опште услове осигурања према којима су предвиделе да нису дужне да надокнаде штету путницима у случају да агенција оде у стечај у току ванредног стања, рата и пандемије", наводе у Удружењу ТАС.

Извор: Еуроњуз