18. 07. 2024.

Циљ анкете је да се утврди свеобухватно стање на тржишту месних прерађевина - паштета,  као и испитивање навика и ставова њихових конзумената, а све у циљу унапређења квалитета и безбедности пласираних производа, и постизање највиших стандарда пословања у овој области.

У циљу што ефикаснијег прикупљања података молимо Вас да попуните следећу анкету. 

Напомена:  Анкета је анонимна. Ваши одговори ће бити коришћени искључиво у истраживачке сврхе.

Анкета

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS