19. 06. 2024.

Национална организација потрошача Србије (НОПС) у склопу активности спровођења независних и упоредних анализа роба и услуга на тржишту Србије, спровела је анализу дувана са нелегалног тржишта у циљу информисања и едукације о негативним последицама конзумације производа који, због недостатка редовних контрола, могу предстаљвати ризик по здравље и безбедност потрошача.

Како због континуираног раста цена дуванских производа, све већи број потрошача купује ове производе на нелегалном тржишту, НОПС је, уз помоћ СП лабораторије у Бечеју, урадила анализу дувана који се продаје на црном тржишту.

Узорковање је извршено на пијацама неколико већих градова у Србији. У готово свим узорцима нашло се више влаге и прашине него што је дозвољено, а у поједним и измет и пестициди.

У дувану су, према подацима анализе, измерене вредности влаге које се крећу од 16,12 одсто до 18,92 одсто, док је дозвољени максимум 15,5 одсто. Због овога је, констатована и плесан у дувану.

Иако не постоји референтна вредност када се ради о плесни, правилник каже да је забрањено стављање у промет дуванских прерађевина које су плесниве.

Количина прашине која је законом дозвољена у дувану износи максимално два одсто, а у узроцима количина прашине иде од два до чак 3,6 одсто.

Анализа је показала и присуство тешких метала и пестицида. Иако су измерене вредности у складу са вредностима дозвољеним законом, овде је проблем то што то не мора да значи да узорци не садрже пестицид.

Наиме, узорци су испитани на обавезну листу пестицида из правилника, али овај правилник је застарео, па се тако неки од пестицида на листи, више ни не користе, односно забрањени су, док су се у међувремену на тржишту појавили нови пестициди који нису обухваћени правилником.

Мирис дувана је својствен датој врсти производа, а испитивани узорак не садржи живе инсекте ни њихове ларве видљиве голим оком, наведено је у лабораторијском извештају.

На основу свега наведеног може се закључити да је резани дуван са нелегалног тржишта углавном  лошег квалитета, да има доста влаге у себи и да као такав није здравствено исправан, јер је у поједним узорцима пронађен измет разних врста животиња и већа количина прашине.

Такође, анализа је показала већи удео никотина који се налази на горњој граници у односу на правилником прописане референтне вредности.

Савет потрошачима је да избегавају куповину дуванских производа од нерегистрованих продаваца јер, некада, знатно повољнија и приступачнија цена, може “коштати” знатно више у случају нарушеног здравља.

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS