19. 06. 2024.

Због лошег квалитета горива на бензинским пумпама у Републици Српској инспектори су за седам месеци написали 24 прекршајна налога у вредности од 150.000 евра, показали су прелиминарни подаци Републичке управе за инспекцијске послове.

Како су истакли у Инспекторату РС, контрола усклађености квалитета течних нафтних горива у Српској се врши за два периода, односно зимски мониторинг од октобра до краја априла и летни који је почео у мају и трајаће до краја септембра, преноси Српскаинфо.

С обзиром на то да је зимски мониторинг тек завршен, у Инспекторату истичу да одређени поступци и анализе још трају, те да је у протеклом периоду узето 1.124 узорка за лабораторијску анализу квалитета горива.

– Након извршених анализа у 12 случајева или један одсто утврђена су одступања у односу на параметре дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива – казали су у Инспекторату.

Додали су да је пракса показала да се одступања најчешће односе на снижену тачку паљења, до чега долази услед мешања малих количина бензина са дизелом при истакању горива на бензинским станицама, јер услед непажње заостали бензин у испусном цевоводу ауто-цистерне и у сеператору може да снизи тачку паљења дизел горива.

– Континуиран рад техничке инспекције резултирао је тиме да су утврђена одступања од прописаних граничних вредности симболична и да је гориво на пумпама у Српској у складу са важећим прописима – истакли су у Инспекторату.

Додају да с циљем даљег елиминисања одступања на која анализе указују, највећу улогу имају сами добављачи, у смислу едукације својих радника који врше превоз течних нафтних горива, а чиме ће и себе заштитити од потенцијалних казни које у овим случајевима нису мале.

У Инспекторату РС истичу да је за субјекте код којих се анализом докаже да су прометовали течна нафтна горива која нису била усклађена са Одлуком о квалитету течних нафтних горива прописане казне за правно лице 20.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу казна је 5.000 КМ.

Потпредседник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе РС Милован Бајић истакао да се у Српској испоручује гориво углавном прописаног квалитета, те да су одступања спорадична.

– Сви ми гориво купујемо у некој од околних рафинерија и увозимо као и други – казао је Бајић.

Контролу квалитета горива које се прометује на бензинским станицама обавља инспекција за нафту и гас, у складу са Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива, који доноси Министарство енергетике и рударства РС. Поменутим програмом дефинисан је, наводе у Инспекторату, обим и поступак контроле квалитета горива, а према захтевима Одлуке о квалитету течних нафтних горива.

– Број узорака за анализу узетих у унутрашњем промету распоређује се на добављаче сразмјерно њиховом учешћу у продаји течних нафтних горива по структури за претходну годину, а према броју контрола који је утврђен програмом – објаснили су у Инспекторату, пише Глас Српске.

Извор: Блиц

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS