Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Као последица брижљиво планираних и законски заснованих активности на укидању више него спорне одлуке којом се возилима ван кикиндског регистарског подручја наплаћује 4-струки износ доплатне карте, Општинско веће Кикинде је донело је закључак којим се ставља ван снаге сагласност на Правилник у делу који се односи на тачку 24. став 3.

Након упоредног испитивања квалитета неких од најзаступљенијих воћних сокова и нектара на тржишту Србије, Национална организација потрошача Србије (НОПС) је 14.12.2009. године на адресу Министарствa пољопривреде - Генерални инспекторат и Министарствa трговине и услуга - Сектор тржишне инспекције упутило захтев да се због грубе повреде Закона о безбедности хране спроведе хитна забрана продаје свих производа који нису задовољили законске прописе.

Приказана испитивања омогућила су да се добије увид у квалитет и здравствену исправност воћних сокова и нектара и да се утврди да ли су у складу са одговарајућим Правилницима о квалитету и Закону о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе, при чему је утврђено следеће:

У Организацији Београдског сајма а под покровитељством Министарства пољопривреде у Београду је од 26-28. новембра одржан четврти Сајам Етно хране и пића на коме је учествовало око 300 излагача из земље и иностранства. За диплому Етно храна 2009 - етно робна марка из Србије борио се велики број пријављених излагача у 11 категорија.